Αρχική > Γενικά

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων είναι ένα Επιστημονικό και Πολιτιστικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1995 στο Αίγιο.
Μέλη του είναι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι της περιοχής Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι.
Ο Σύνδεσμος ασχολείται με θέματα του κλάδου των φιλολόγων και της εκπαίδευσης γενικότερα, διοργανώνει Επιστημονικά Σεμινάρια και Ημερίδες, εκδίδει το φιλολογικό περιοδικό «δοκεί μοι», πραγματοποιεί εκπαιδευτικές εκδρομές και ταξίδια, συμβάλλει στην πνευματική και πολιτιστική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας με την διοργάνωση πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ευρύτερου ενδιαφέροντος (φιλολογικών, μουσικών, θεατρικών, κ.λ.π.). Συνεργάζεται, επίσης με όλα τα πολιτιστικά σωματεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

 

The Association Philologists Egialias and Kalavryta is a Scientific and Cultural Association, founded in 1995 in Aigion.
Members of the teachers are scholars of the region Egialias and Kalavryta, public or private sector, active or retired.
The Association deals with issues of literary industry and education in general, organize Scientific Seminars and Conferences, publishes the literary magazine «dokei me», making field trips and travel, contribute to the spiritual and cultural values of the local community by organizing spiritual and artistic events and activities of broader interest (literary, musical, theatrical, etc.). Works also with all the cultural associations of the city and the region.